ANNONS

Bränslepriset faller stort

Priset på diesel har minskat med 4 procent till denna veckan. Blankdiesel kostar nu 17 678 kronor per kubikmeter.

Även priset på eldningsolja har fallit i pris och kostar nu 12 502 kronor per kubikmeter.
Bakgrunden är fallande pris på råolja som nu är runt 80 dollar per fat.

Relaterade artiklar