ANNONS

Brist på legitimerad personal hotar djurhälsan

Söktrycket till veterinär- och djursjukskötarutbildningarna är enormt. Samtidigt skriker klinikerna efter kompetensen. Branschens behov är drygt tre gånger större än antalet som utbildas årligen i Sverige. På sikt är den bristen ett hot mot djurhälsan.

Svensk Djursjukvård släpper i dag sin branschrapport för 2018. Den ger en tydlig bild av djursjukvårdens utveckling och utmaningar. Det står klart att det stora hotet mot djurhälsa och en fortsatt växande bransch är bristen på utbildad personal.

Den svenska djursjukvården fortsatte att växa 2018, både vad gäller omsättning och antal anställda, och svarar därmed mot den kraftigt växande efterfrågan på avancerad vård. Samtidigt är bristen på legitimerade djursjukskötare och veterinärer stor, en bild som delas av Svensk Djursjukvårds medlemmar.

Det är många uppgifter på djurklinikerna som bara får göras av legitimerad personal. Det gör behovet extra märkbart för branschens företag.

Hela 97 procent av medlemsföretagen anger att branschens framtidsutsikter är ljusa, men de viktigaste frågorna kommande år är båda relaterade till det stora rekryteringsbehovet av legitimerade djursjukskötare och veterinärer.

Det finns flera saker som Svensk Djursjukvård vill göra, men det viktigaste för att lösa bristen handlar om att skapa fler utbildningsplatser. Därför borde SLU öka antalet utbildningsplatser och fler utbildningsanordnare än SLU bör erbjuda utbildningarna. Som det ser ut i dag är det bara SLU Uppsala som utbildar veterinärer och djursjukskötare.

– Bristen på utbildad personal är alarmerande. Vi är idag helt beroende av utländska universitet för att få veterinärer. 2018 hade över hälften av de som legitimerades i Sverige fått sin utbildning utomlands. Vi kan inte fortsätta att förlita oss på att andra länder ska utbilda åt oss, säger Karin Nordén, klinikchef på Lunds Djursjukhus.

För djursjukskötarna finns bara ett alternativ, och det är att utbilda sig i Uppsala. Med dagens utbildningstakt kan bristen komma att förvärras.

– Legitimerade djursjukskötare utbildas endast i Sverige, och här behöver antalet utbildningsplatser flerfaldigas för att täcka behovet. I slutändan hotar bristen den svenska djurhälsan, säger Karin Nordén.

Rekryteringsbehovet är fortsatt mycket stort, och äventyrar på sikt både branschens tillväxt och djurhälsan. Svensk Djursjukvårds medlemsföretag anger att rekryteringsbehovet de kommande 12 månaderna är 346 veterinärer, varav 70 med specialistkompetens, samt 177 djursjukskötare. Se Branschrapporten för mer statistik.

Svensk Djursjukvård är en av fem sektioner i Gröna arbetsgivare och företräder 160 företag med 221 kliniker, som sammanlagt har närmare 3 700 anställda. Vårt mål är trygga djur och hög kvalitet inom djursjukvården.

Relaterade artiklar