ANNONS

Buskar och träd erbjuder blommor för bin

Honungsbin attraheras mer av vissa växter än andra för sitt födointag. I den nya skriften Blommor för bin – buskar och träd, finns en närmast komplett sammanställning om olika arters attraktionskraft på honungsbin.

Inte mindre än 372 busk- och trädarter finns graderade i en betygsskala efter värdet som biväxt. För vissa arter finns även attraktionskraften på humlor och solitärbin angivna. Här framgår även pollenfärg, nektarflöde, sockerinnehåll och dragpotential för ett stort antal buskar och träd. Sammanställningen är en uppföljare till skriften Blommor för bin som kom ut 2022 och beskriver 529 örter på motsvarande sätt.

Publikationens syfte är att öka kunskapen om växter för bin. Med god kunskap om växter kan biodlaren välja optimal uppställningsplats för bikuporna. Lantbrukare kan bidra till ett rikt odlingslandskap genom att spara viktiga arter för pollinatörerna vid träd- och buskröjning.  Trädgårdsodlare kan i sin egen trädgård förbättra mångfalden genom att odla nektar- och pollenrika växter så att det finns attraktiva växter hela säsongen för bin och andra pollinatörer.

Relaterade artiklar