ANNONS

Cellulosa i smågrisfodret

En ny studie drar slutsatsen att MFC-tillskott är en potentiell utfodringsstrategi för att förbättra tillväxtprestanda och mikrobiell modulering och för att minska diarré efter avvänjning.

Finska forskare har utvärderat effekten av mikrofibrillerad cellulosa på prestanda och tarmhälsa hos avvanda smågrisar.
I moderna grisproduktionssystem är avvänjning en viktig period. Under denna period upplever smågrisar olika påfrestningar som att flytta till smågrisstallet efter avvänjning, separering från suggorna, att leva med smågrisar som inte kommer från den egna kullen samt förändringar i fodret.
Matsmältnings- och immunförsvaret hos smågrisar är ännu inte fullt utvecklat vid avvänjningen och foderbyten efter avvänjning resulterar i låg tillväxt och risk för diarré.
Fram till förra sommaren användes zink i fodret som ett sätt att minska risken för avvänjningsdiarré, nu är det förbjudet i EU.
Det är mot den bakgrunden den finska forskningen arbetar just nu. Många andra organisationer och företag har under flera år arbetat med nya system för att klara problematiken då zink fasas ut. Fakta visar att man inte nått hela vägen fram då statistik visar att medicinförbrukningen i smågrisbesättningar ökat det senaste året.

Relaterade artiklar