ANNONS

CNH på väg mot en riktig fulliner

DLG-koncernen säljer Kongskildes vall- och jordbearbetningsverksamheten till CNH Industrial
DLG-koncernen (DLG a.m.b.a) har ingått ett avtal om att sälja Kongskildes vall- och jordbearbetningsverksamhet, och behåller samtidigt industri- och spannmålsdivisionen.
Denna försäljning är ännu ett steg i DLG´s strategi för att fokusera på sin kärnverksamhet.

Idag har DLG-koncernen ingått ett avtal om att sälja Kongskildes vall- och jordbearbetningsverksamhet till CNH Industrial N.V. Med denna försäljning fortsätter DLG-koncernen att följa sin strategi för att avyttra den verksamhet som inte tillhör kärnverksamheten och ytterligare stärka sin huvudverksamhet.

Avyttringen ger också DLG och Kongskilde möjligheten att ytterligare utveckla Kongskildes två andra divisioner, Kongskilde Industry och Kongskilde Grain, som kommer att fortsätta under DLGs ägarskap.

– Denna försäljning är en milstolpe i vår målinriktade process för att skapa ett mer slimmat och fokuserat DLG. Vi är glada över att ha hittat en ny ägare som kommer att fortsätta att serva Kongskildekunder och slutanvändare, samt utveckla verksamheten vidare. Försäljningen kommer också att bidra till att DLG kan utveckla Konskilde Industry och Konskilde Grain ytterligare, säger Kim Balle, Ordförande i Kongskilde och COO (Operativ chef) i DLG-koncernen.

Affären omfattar en överföring av tillgångar och varumärken relaterade till vall- och jordbearbetningsverksamheten i Kongskilde Industries, inklusive den produktionsverksamhet som finns i Kutno, Polen, Överum, Sverige, ett hyresavtal för produktionen i Hudson, Illinois, Nordamerika och andra anläggningar i EMEA, APAC och NAFTA-regionerna. Sedvanliga villkor för denna typ av försäljning kommer att efterföljas, inklusive ett godkännande från berörda konkurrensmyndigheter.

CNH Industrials globala nätverk och kompetens inom jordbrukssektorn kommer att skapa tillväxtmöjligheter och stora fördelar för Konskildes vall- och jordbearbetningsverksamhet. Verksamheten kommer också gynnas av de synergier som CNH Industrials ägande innebär. För CNH Industrials del kommer förvärvet att expandera varumärket New Holland Agricultures produktportfölj inom verksamhetsområdet jordbruksmaskiner.

Förvärvet av vall- och jordbearbetningsverksamheten i Kongskilde bidrar till ett nyckelsortiment och en produktionsplattform som ytterligare kommer att bredda New Holland Agricultures produktutbud och produktionskapacitet. Dessutom understryker förvärvet New Hollands engagemang för jordbruksindustrin och bidrar till en god plattform för tillväxt inom vall- och jordbearbetningsverksamheten såväl via det nuvarande och oberoende återförsäljarnätet som genom ett förnuftigt utnyttjande av CNH Industrial industriella expertis och världsomspännande distributionsnät.img_4940img_4947img_4963

Relaterade artiklar