ANNONS

Dags att gödsla rapsen

Kalendern närmar sig första mars och det börjar på sina håll bli dags att fundera på gödsling av höstraps. Rapsen ser på många platser bra ut trots väldigt mycket väta under den senare delen av vintern. Bakslag kan naturligtvis fortfarande komma, men vi kan ändå glädjas oss om det ser OK ut så här långt.
Det skriver Yara i veckans nyhetsbrev och fortsätter:

Från 1 mars är det tillåtet att sprida mineralgödsel i alla områden under förutsättning att marken inte är vattenmättad, snötäckt eller tjälad. På många av de platser som har barmark är marken just nu så vattenmättad att det varken är tillåtet eller önskvärt att göra någon spridning. Om vi har mycket vatten i markytan får vi lätt syrefattiga förhållanden och nitratkväve riskerar gå förlorad genom denitrifikation. Det behövs inte heller mycket regn för att skapa ytavrinning. Detta är varken bra för plånboken eller miljön.

Mängden biomassa på hösten avgör
Tänk på att storleken på plantorna och mängden biomassa på hösten avgör hur stort kvävebehov plantorna har. Gröna och i allmänhet relativt stora rapsplantor har litet behov av tidigt kväve.

I höstraps som är sämre utvecklad och hade ett lägre kväveupptag under hösten kan det vara aktuellt att köra ut kväve när det torkat upp lite. Kör gärna halva givan, ca 70 kg N/ha, så snart fälten är farbara samt risken för vattenmättad jord inte är överhängande. Tidig giva i rätt tid är särskilt viktigt i de delar av landet som brukar ha nederbördsfattiga vårar, som östligaste Götaland ex. Gotland, Kalmar, östligaste Östergötland.  Är rapsen redan frodig och hade en vikt vid höstklippning på 2 kg/m2 eller mer är det inte lika bråttom med tidig körning.

Använd Svensk Raps Kvävevågen för att bedöma det totala kvävegödslingsbehovet. Om du klippte och vägde plantor i höstas har du bra data för beräkningarna. Om du har bestånd där det inte klippts kan du använda bilderna nedan för att göra en grovbedömning av biomassan.

Relaterade artiklar