ANNONS

Dansk grisproduktiuon i fritt fall

Dans grisproduktion är mer än tio gånger större än den svenska, men i dag har man problem på flera sätt. Hårdare djurregler i hela EU innebär att även danska grisproducenter så sakta får det tuffare, om än inte alls som i Sverige.
Larm om MRSA har kostast dansk grisnäring stora pengar och minskad export till Ryssland är ännu ett bekymmer i ledet.
Just nu minskar den danska slakten med 300 000 grisar om året och det innebär att danska slakterier brottas med volymerna. Minskade volymer ger dyrare slakt, det kan svenska slakterier berätta om sedan många år.

Relaterade artiklar