ANNONS

Dansk uppfinning förbättrar flytgödseln

På Borgeby Fältdagar fanns den danska produkten Power Pack från Biotech Innovation i Norups Gårds monter. Det är en enhet katalysator – enklare kallad avladdare – som genom kontakt med olika ämnen kan avladda dem på den statiska elektriciteten som finns naturligt runt omkring oss. Inom lantbruket menar företaget att det finns stora fördelar med produkten – från behandling av utsäde för ökad grobarhet till foderbehandling för ökad foderkonsumtion i stallar. I Sverige finns erfarenheter med flytgödsel i form av företrädaren Ulf Wäktare, maskinstationsägare i skånska Åstorp.

– Vi sprider flytgödsel med en självgående utläggare och måste kunna pumpa gödsel på ett enkelt sätt. En av våra kunder hade en otroligt tjock gödselprodukt i sin behållare som vi helt enkelt inte fick ordning på med vanliga propellrar, säger Ulf Wäktare.

Han blev tipsad av den danska spridartillverkaren om Power Pack från Biotech Innivation och

Ulf Wäktare

fick hyra en enhet, som han lät vara i kontakt med gödseln i behållaren under två veckors tid. Enligt honom själv var skillnaden slående – biogödselprodukten som tidigare varit i stil med fastgödsel kunde pumpas med en kapacitet på 170 kubikmeter per timme till den 36 meter breda utläggaren.

– Jag har fått det förklarat för mig som att Ligninet, som finns i allt biologiskt och skapar bindningar på atomnivå, bryts loss. I gödselns fall ger det en homogenare produkt, berättar Wäktare.

Den skånska maskinstationsägaren menar att den behandlade flytgödseln minskar i avdunstning, får ett ökat svavelinnehåll om 20 procent och ett ökat kväveinnehåll med 7-11 kg rent kväve per ton TS. Det krävs bara några timmars kontakt mellan enheten och produkten för att starta processen, men i en stor flytgödselbassäng får man bäst effekt om processen startas någon månad innan spridning och sedan får sitta i en tid.

På Ulfs maskinstation kör man även gödseltransporter och slaktavfall till biogasanläggningar. Slaktavfallet lastas på 1 timme och 40 minuter och det är vanligt att avfallet jäser under transporten. Sedan man installerat en Power Pack i lastbilen har man inget problem med jäsning och avlastningen går på 20 minuter efter transport på 5-6 timmar. Tidigare tog det lika lång tid som själva lastningen.
Wäktare har sedan provat Power Pack i samarbete med andra kända storgårdar i Skåne. Utsäde har behandlats och gett bättre groningsegenskaper, som ett exempel.

Vi på Lantbruksnytt kommer fortsätta att följa Ulf Wäktare och Power Pack från Biotech Innovation.

Relaterade artiklar