ANNONS

Danska lantbrukare kan få billigare krediter

Det danska Finanstilsynet upphör med fast prissättning på dansk åkermark. Därmed kan danska banker fritt värdera åkermarken och därmed låna ut efter den egna värderingen.

Under ett antal decennier har motsvarigheten till svenska Finansinspektionen i Danmark haft som uppgift att sätta värde på all dansk åkermark. Detta värde har sedan legat till grund för hur mycket bankerna kunnat låna ut till dessa marker.
Detta får flera fördelar för danska lantbrukare. Sannolikt kommer åkermarken att värderas högre av bankerna själva än av Finanstilsynet och därmed kan många lantbrukare få lägre ränta då deras skuld blir mindre i förhållande till pantens värde alternativt kan lantbrukare låna mer.
Det intressanta när den här typen av regler kommer upp på bordet är att jämföra med svenska förhållanden. Många gånger sneglar företagare på fördelar i andra länder men glömmer ofta bort nackdelar. Denna regel har ju varit en klar nackdel i Danmark men inget som vi haft i Sverige.

Relaterade artiklar