ANNONS

Mer pengar delas ut från Lantmännen

Den andra delen av Lantmännens omfattande åtgärdspaket är nu på väg ut till  medlemmarna. Beloppen som går till lantbrukarna baseras på deras handel med Lantmännen Lantbruk Sverige under september till december 2018.

Fjolårets torka och värme ledde till att spannmålsskördarna nästan halverades, vilket slog hårt mot svenskt lantbruk. Lantmännen gick i augusti förra året ut med ett kraftfullt åtgärdspaket för att underlätta för sina medlemmar.

Nu i veckan fördelas den andra delen av åtgärdspaketet ut till de svenska lantbrukare som är medlemmar i Lantmännen. Den här delen utgörs av en extra rabatt och tillägg på 2% på medlemmarnas handel med Lantmännen Lantbruk Sverige under förra årets sista fyra månader (september till december 2018). Medlen finns tillgängliga som en kreditfaktura på fakturakontot.

− Totalt kommer cirka 55 miljoner kronor att fördelas på Lantmännens medlemmar. Jag är mycket nöjd med att vi som lantbrukskooperativ har kunnat rikta kraftfulla insatser till medlemmarna för att lindra de negativa konsekvenserna av förra årets extremväder. Detta kommer att förbättra läget något för våra lantbrukare samtidigt som vi blickar framåt och hoppas på ett normalår, säger Lantmännens styrelseordförande Per Lindahl.

Lantmännens åtgärdspaket innefattar olika satsningar som beslutades under sommaren 2018, till ett totalt värde av cirka 220 miljoner kronor, bland annat extra utdelning till medlemmarna, extra rabatt och tillägg på all handel med Lantmännen Lantbruk Sverige, sänkt kreditränta och slopade avgifter i vid återköp av spannmålskontrakt. Den första delen av paketet uppgick till cirka 150 miljoner kronor och betalades ut i september förra året.

− Det är också ett styrkebesked att Lantmännen i år föreslår den högsta ordinarie utdelningen någonsin. Utöver de åtgärder som har gjorts med anledning av torkan föreslår Lantmännens styrelse en utdelning till medlemmarna på 619 miljoner kronor, säger Per Lindahl.

Relaterade artiklar