ANNONS

Den svenska vargstammen får inte stå i vägen för svensk livsmedelsproduktion

Naturvårdsverket har i dag redovisat regeringsuppdrag om att analysera hur Sverige kan ha en mindre vargstam, uttryckt som det så kallade referensvärdet för gynnsam bevarandestatus. Det vill säga, det minsta tillåtna antalet vargar enligt EU:s regler.

– Dagens stora vargstam går inte ihop med livsmedelsstrategin som säger att den svenska livsmedelsproduktionen ska öka, inte minska som den nu gör i den svenska fårnäringen, säger Anders Wetterin, expert på viltfrågor, Lantbrukarnas Riksförbund.

Naturvårdsverket säger i sin analys att det går att minska referensvärdet från de 300 som gäller nu till intervallet 170 – 270 vargar*.

– LRF välkomnar analysen från Naturvårdsverket gällande möjligheten att minska antalet vargar i Sverige. Det är nu uppenbart att det utifrån de juridiska förutsättningarna är möjligt att ha en mindre vargstam än vi har idag, säger Anders Wetterin, expert på viltfrågor, Lantbrukarnas Riksförbund.

Naturvårdsverket menar att ett mindre antal vargar kommer att leda till större kostnader, krångligare förvaltning och ett mer omfattande arbete för att motverka inavel i den svenska vargstammen. Bland annat därför att det behövs mer genetiska analyser och mer individbaserad förvaltning. Det vill säga att varje vargindivid blir viktigare, ju mindre antal vargar vi har i Sverige. Naturvårdsverket anser att det troligen även kommer att krävas flytt av invandrade, genetiskt viktiga vargar från renskötselområdet till södra halvan av landet.

– Naturvårdsverket har både livrem och hängslen i sin redovisning av hur krånglig och kostsam förvaltningen av varg skulle bli med färre vargar i Sverige. Man får inte glömma bort att med färre vargar skulle skador och kostnader orsakade av varg för lantbrukarna minska i takt med att vargstammen minskar,  säger Anders Wetterin, expert på viltfrågor, Lantbrukarnas Riksförbund.

Slutligen säger Naturvårdsverket att det i uppdraget inte har ingått att ta fram eller lämna förslag på ett nytt referensvärde. Det befintliga referensvärdet på 300 individer gäller fram till nästa rapportering som ska vara inlämnad till EU senast i juli 2025.

– Det är korrekt att det nu rapporterade regeringsuppdraget inte innehöll ett krav på att fastställa ett nytt referensvärde. Regeringen bör därför ge Naturvårdsverket i uppdrag att omgående ändra referensvärdet i linje med sin redovisning, säger Anders Wetterin, expert på viltfrågor Lantbrukarnas Riksförbund.

*Observera att alla siffror om referensvärdet utgör ett golv, ett minsta tillåtna antal. Inte ett tak, ett högsta antal vargar.

Relaterade artiklar