ANNONS

Det behövs tydligen fler traktorer

I stort sett alla traktortillverkare rustar sig nu för att klara en ökad produktion. Om ingen tänker upphöra med sin tillverkning talar detta för att behovet av traktorer ökar i världen.
I dag invigde Fendt sin nya traktorfabrik i tyska Martoberdorf. Med den kan de öka sin produktion från dagens 12 500 till 20 000 traktorer per år. Förändringen innebär även att de kan öka med samma siffror när det gäller hytter och för den steglös Variotransmissionen skruvas tillverkningstakten upp från nuvarande 15 000 till 28 500 stycken per år. Variotransmissionen anväder Agco även i vissa modeller av Massey Ferguson samt Valtra och de säljs även till JCB som monterar dem i några modeller av Fastrac.
Det är en modern och mycket automatisk anläggning Agco har byggt i Marktoberdorf. Material transporteras med förarlösa truckar och det är ljust och fint. Man använder även alla de gamla fabriksbyggnaderna och produktionen har inte störts under ombyggnaden.
Med den nya traktorfabriken ska Agco korta leveranstiden för en Fendttraktor till 6 veckor. Enligt Ingvar Andersson, ansvarig för Fendt på Lantmännen Maskin, är det tiden på fabriken. Från det att Lantmännen får en order till att de kan leverera traktorn till slutkunden är tiden i normalfallet 8 till 10 veckor.
– Det beror ju mycket på vilken utrustning som traktorn ska förses med i Sverige, säger han.
Agco kommer att lansera många nya produkter inom Fendt framöver. Bland annat kommer den självgående exakthacken Katana 65 att kompletteras med såväl mindre som större modeller. Kanske får vi se dessa på Agritechnica 2013. Frontlastaren Fendt Cargo har vidareutvecklats och styrs nu av Varioterminalen. I denna kan man ställa in höjder och brytvinklar och genom att bara trycka på en knapp intar lastaren valt värde. Den finns även med med våg och då visas vikten i terminalen, som även kan summera flera laster.
Agcos koncernchef Martin Richenhagen var med vid invigningen och han utesluter inte att Agco fortsäter sin exapnsion med fler produkter för lantbruket. För ett drygt år sedan köpte man GSI, en amerikansk tillverkare av torkar och utrustning för spannmålshantering och lagring. Andra områden som kan bli aktuella är mjölkningsrobotar och bevattningssystem.
Som vi tidigare skrivit om har Agco bytt namn på sina finska motorer från Sisu Diesel till Agco Power. Dessa motorer tillverkas i dag i Agcoanläggningar i Brasilien, Finland, Kina och Ryssland. I dag sitter det en motor från Agco Power i drygt hälften av alla självgående Agcoprodukter men den siffran ska öka och målet är egen motor i alla fordon.

Relaterade artiklar