ANNONS

Dieseln upp 6,5 procent

Priset på högskattad dieselolja steg med 1,7 procent till 9:99 kronor per liter över årsskiftet.
Jämfört med priset för ett år sedan är det en ökning med 6,5 procent. Den 5 januari 2009 kostade en liter högskattad diesel 9:38 mot dagens pris som är 9:99 kronor per liter.
Jämfört med utvecklingen på råoljan är dock prisökningen blygsam. I januari 2009 kostade ett fat råolja runt 40 dollar och i dag är priset nästan det dubbla. Samtidigt har dollarn gått ner vilket innebär att i svenska kronor räknat var priset i januari 2009 313 svenska kronor per fat mot 564 svenska kronor per fat i dag. En ökning med 80 procent mätt i svenska kronor.
Priset på råolja påverkar inte priset på dieselolja nämnvärt eftersom den största delen av det pris man betalar för bränsle i Sverige utgörs av skatt. Vid årsskiftet ökade koldioxidskatten ytterlgiare i Sverige och det är den största anledningen till den senaste prishöjningen.
För lantbrukets och skogsbrukets del, som har möjlighet att ansöka om återbetalning av koldioxidskatt på dieselolja, förbrukade i lantbruksdriften, och som uppgår till cirka 2:28 kronor per liter, bilr det verkliga priset för dieselolja just nu 7:71 kronor per liter.

7:71 per liter efter skattåterbetalning. Det är dagens dieselpris för lant- och skogsbruket.

7:71 per liter efter skattåterbetalning. Det är dagens dieselpris för lant- och skogsbruket.

Relaterade artiklar