ANNONS

Digital penna för effektivare lantbruk

Nyligen beviljade Jordbruksverket ett stöd på 600 000 kronor för att utveckla och testa en digital penna inom lantbruket. Den nya metoden kan underlätta lantbrukarnas dokumentationshantering och spara både tid och pengar. Projektet drivs av Santa Anna industriforskningsinstitut tillsammans med Vreta Kluster, Östergötlands nya tillväxtsatsning inom de gröna näringarna. En projektledare har anställts och 16 lantbrukare från Östergötland kommer att delta i forskningsprojektet.
Lantbruket blir alltmer teknikintensivt och datoriserat. Informationsflödet är stort och det är mycket data som ska flyttas mellan traktorn, stallet, fältet och kontoret. Idag för många lantbrukare sina journaler manuellt ute på fält som sedan ska knappas in via dator. Med den digitala pennan skickas uppgifterna direkt via mobilnätet in i datasystemet.
– Det här forskningsprojektet handlar om att föra digital växtskyddsjournal. Man skriver helt enkelt uppgifterna med pennan på ett datoriserat papper som sedan skickas via mobilen till en server. Intresset är stort och vi har redan fått 16 lantbrukare som vill vara med och testa den nya tekniken, säger Helene Oscarsson, koordinator på Vreta Kluster.
Projektet kommer att pågå under årets växtskyddssäsong och redan i början på nästa år kan den färdigutvecklade produkten finnas tillgänglig på marknaden. Faller projektet väl ut kan den digitala pennan även komma att fungera för annan typ av dokumentation inom lantbruket.
– Den digitala pennan finns redan på marknaden och används inom hemsjukvården. Det här är alltså en teknik som redan är testad och som nu kan få ett helt nytt användningsområde, säger Magnus Börjeson, ordförande i Vreta Kluster.

Relaterade artiklar