ANNONS

Dispens för mjölkprover

Jordbruksverket undantager Agricam och den patenterade lösningen Bacticam från kravet att mjölkprov ska vara veterinär eller laboratorium tillhanda för analys senast två dagar efter provtagningen inom villkorad läkemedelsanvändning (ViLA). Jordbruksverket ger nu Agricam omedelbar dispens. Dessutom kommer Jordbruksverket att revidera ViLA-föreskrifterna att även inkludera diagnostiska lösningar som uppfyller kraven på oberoende validering och interna processer. De nya villkoren beräknas vara klart under våren -23.
Nuvarande undantag innebär att mjölkprovet istället kan analyseras med det diagnostiska och patenterade labbet Bacticam. Som grund för beslutet ligger en oberoende valideringsstudie av Bacticam som genomförts av SLU i kombination med den helhetslösning som Agricam redovisat rörande arbetsprocesserna kring lösningen.

Jordbruksverket bedömer att Bacticam enligt den valideringsstudie som gjorts är en lika tillförlitlig analysmetod som analys hos veterinär eller laboratorium.

 

– Vill först och främst passa på att rikta ett stort tack till de gårdar som har deltagit under årens lopp, våra partnerveterinärer, SLU, SVA och Jordbruksverket. Detta är ett stort genombrott inte minst för svenskt lantbruk men självklart ett stort steg framåt i Agricams utveckling, säger Ulf Stern, vd Agricam.

Relaterade artiklar