ANNONS

Egna dräneringskartor

På Hans Carlssons gård Stora Södergård utanför Alingsås sker utveckling ständigt, bland annat genom dränering. Då 9,6 ha täckdikades 2018 skulle detta dokumenteras. Eftersom det finns en traktor med autostyrning och RTK noggrannhet, användes denna för inmätningen i fält genom att gränsla dikena. För att spara uppgifterna lästes dessa sedan in i Näsgård Karta.

– Genom att spara uppgifterna i Näsgård vet jag att de är sparade på ett säkert sätt, berättar Hans och fortsätter:
– Ligger de kvar i autostyrningen är de lätt att de blir raderade av misstag.

Eftersom det inte är varje dag som man flyttar uppgifter från autostyrning till Näsgårds kartprogram kontaktade Hans supporten hos Datalogisk.
– Datalogisk har verkligen bra support och ger mig snabbt svar på mina frågor, säger Hans.

Eftersom Hans även har Näsgård Mobile kan han enkelt direkt i sin mobiltelefon se dräneringskartan och med telefonens GPS leta upp en ledning i fält. Att dokumentera dränering med hjälp av autostyrningen och Näsgård kommer Hans att fortsätta med.

– Ofta ser man dräneringarna på vårarna när det börjar torka upp, då kan man enkelt gränsla dom med traktorn.  Det vet ju alla ”att det som inte går att göra med traktorn blir inte gjort”. säger Hans.

Relaterade artiklar