ANNONS

Effektiv djupluckring

Effekten av att luckra jorden på djupet har diskuterats under lång tid och det finns egentligen inte några officiella försök som visar på att åtgärden är ekonomiskt försvarbar. Men i ett praktiskt test i Skåne ser man i år en stor skillnad. Vidstående bild är fotograferad i vårkorn i slutet av juni månad 2012 på lätt sandjord. På fältet odlades det fabrikspotatis år 2010 och när dessa skördats i september kördes det med en alvluckrare till 60 centimeters djup med 90 centimeters pinndelning. Därefter kultiverades fältet och det såddes höstvete. Denna skördades i augusti 2011 och före skörd var det isått oljeräticka som mellangröda, något som fick växa fram till 20 oktober då den dödades med roundup. Våren 2012 kultiverades fältet igen och därefter såddes det vårkorn. Alvluckringen skedde således ett och ett halvt år före bilden är tagen. Man ser tydligt hur kornet är bättre utvecklat där djupluckringspinnen gått fram och cirka 20 centietmer på till höger och vänster. Att det är alvluckringen som medfört denna positivba utveckling råder det inget tvivel om då det är exakt 90 centimeter mellan centrum på de raka finare parteierna i kornet.
Hur många år man har denna effekt vet vi ännu inte, men en sak är säker, alvluckraren borde haft en tätare pindelning på lätt jord.
Priset för att djupluckra är cirka 850 kronor per heltar. Med ett spannmålspris på 1:60 kronor per kg räcker det med en skördeökning om drygt 500 kg.

Relaterade artiklar