ANNONS

Eknomiska problem skickar ner priserna

Priset på spannmål gick ner förra veckan som en följd av ytterligare bekymmer i några skultyngda länder. Problem i Grekland, men även i Italien, har bidragit till falande priser på råvarubörserna och inte blev det bättre av att ett antal banker i såväl Europa som USA fick sina kreditbetyg sänkta.
På Chicagobörsen gick priset på vete och majs ner 7 procent och på Matif i Paris gick priset ner 3 procent för vete och 5 procent för majs.
Trots dessa prisjusteringar neråt är dock prisnivån på en hög nivå sett i ett historiskt perspektiv och lagersituationen i förhållande till konsumtionen är stabil.
I Sverige har prisnivån tvärt om gått upp en smula och i dag betalas kvarnvete runt 1:68 kronor per kg medan fodervete kostar cirka 1:60 kronor per kg. Man kan tycka det är märkligt att skillnaden inte är större med tanke på det problematiska skördeläget som varit samt att mycket kvarnvete klassats ner till foder.
Priset på maltkorn går ner på börsen, men inte på fysisk vara. Maltkornet hade en topp på 330 euro per ton i början av sommaren men handlas just nu kring 252 euro per ton, cirka 2:32 kronor per kg.
Om oron fortsätter på de finansiella marknaden pressas sannolikt råvarupriserna ytterligare, men om det även får effekt på jordbruksprodukterna är osäkert. Här spelar framförallt kommande skördar samt den framtida konsumtionen mest roll.

Relaterade artiklar