ANNONS

Ekonomiska incitament och hållbarhet driver markägare att satsa på solkraft

Allt fler markägare vill arrendera ut sin mark för att producera solenergi. Men vilka drivkrafter ligger egentligen bakom? I en ny undersökning som Turn Energy har genomfört svarar närmare hälften av de tillfrågade markägarna att ekonomiska skäl är den främsta anledningen till att de vill anlägga en solpark.

Ett annat tydligt incitament är att man vill bidra till att mer förnybar energi produceras.
Turn Energy bygger, äger och förvaltar solcellsparker och säljer vidare energin till företag.
I en ny undersökning har företaget kartlagt de främsta anledningarna till att markägare vill arrendera ut sin mark för solenergiproduktion.
Undersökningen visar att en stor andel av markägarna, 47 procent, ser ekonomiska skäl som den främsta anledningen till att producera solkraft på sin mark. Många markägare ser med andra ord solenergiproduktion som en ny, god inkomstkälla. Nästan var tredje, 31 procent, vill arrendera ut sin mark till solenergi för att bidra till att mer förnybar energi produceras.
– Solenergi ska självklart inte ersätta jordbruk men många markägare har idag mark som står outnyttjad, vilket innebär att inkomster uteblir. Här ser vi att solenergiproduktion är ett utmärkt ekonomiskt komplement för exempelvis lantbrukare som har en bit mark där det inte går att odla. Att ha en sollcellspark innebär också en säker och långsiktig intäkt, samtidigt som du bidrar till att Sverige får mer förnybar energi, säger Gustav Alberius, utvecklingschef på Turn Energy.
En betydande andel av markägarna, 25 procent, vill också anlägga en solpark för att bättre använda mark som annars skulle stå outnyttjad.

Resultat från undersökningen
Fråga: Vad var den främsta anledningen till att du ville arrendera ut din mark till solenergi?

Ekonomiska skäl: 47 %
Bidra till förnybar energiproduktion: 31 %
Möjlighet att utnyttja outnyttjad mark: 25 %
Annat: 2 %

Relaterade artiklar