ANNONS

Elda inte halmen

Forskare på Köpenhamns Universitet har kommit fram till att halmbränning inte är ett optimalt energiutnyttjande. Det är bättre att man gör bioetanol av halmen, säger Niclas Scott Bentsen på den Biovetenskapliga Fakulteten i en intervju i Effektivt Landbrug.
Uttalandet kan få stora konsekvenser i danskt lantbruk och energiförsörjning då man i landet eldar enorma mängder halm i värmeverk runt om i landet och har väl inarbetade system för detta.
Fördelen med att göra bioetanol är att man då tar tillvara kolhydraterna i halmen och restprodukterna som innehåller bland annat protein kan används som foder. På så vis får man ut mer energi och foder från varje hektar åker.
Att elda upp halmen som den är medför en större belastning på miljön säger forskarna.

Det är bättre att göra bioetanol av halmen än att elda upp den som den är.

Det är bättre att göra bioetanol av halmen än att elda upp den som den är.

Relaterade artiklar