ANNONS

Elhybrid för land och stad

JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik har fått i uppdrag av Energimyndigheten att hålla i utvecklingen av ett koncept till ett elhybridfordon som kan fungera både på landet och i stan.
– Vi ska ta fram ett koncept till ett fordon som går på både el och diesel/ biodiesel, för att minska behovet av fossil energi i arbetsmaskiner, säger Oscar Lagnelöv, projektledare på JTI.
Projektet genomförs av JTI i samarbete med Valtra Tractors, SSAB, Atlas Copco, Ålö Lastaggregat och Lighthaus Industrial Design. Maskinen ska kunna utföra många olika typer av arbetsuppgifter och vara en god redskapsbärare. Den ska bestå av två moduler som kan kopplas samman om stor effekt eller lång körtid krävs. En modul som är eldriven med batterier och en som har en förbränningsmotor. Det kan ge större flexibilitet i användningen och är en av de stora nyheterna i projektet.
– Vår förhoppning är att fordonet så småningom ska komma ut på marknaden. Det finns ju en industri i Sverige som har den kompetens som krävs för att realisera detta, säger Oscar Lagnelöv.
Om drygt ett år ska en designbeskrivning av fordonet presenteras på mässor och i fackpress.
JTI undersökte under 2014 möjligheten att utveckla en traktor med sladdkontakt för tunga fältarbeten. De simuleringar som då gjordes visade att detta är tekniskt fullt möjligt och att en eltraktor skulle bli mycket billigare i drift än en dieseltraktor, men att kostnaden för att förse traktorn med el ute i fält skulle bli mycket dyrt med det elnät och de nedgrävda kablar som krävs.
– Vi insåg då att många tunga lantbruksuppgifter inte heller gick att utföra med rent batteridrivna fordon, utan krävde hybridteknik, säger Oscar Lagnelöv.
Parallellt med utveckingen av en elhybrid, har JTI startat en utvärdering av en batteridriven kompaktlastare för lättare inomgårdsarbete för lantbruket från tyska Weidemann, tillsammans med LRF, SP Sveriges Tekniska forskningsinstitut och konsulten Solkompaniet.
Fyra batteritraktorer ska testas på gårdar i Sverige under ett års tid, och jämföras med motsvarande dieseldrivna lastare när det gäller bland annat driftskostnad, ekonomi, miljöpåverkan och energieffektivitet.
– Vårt mål är att öka intresset för eldrivna arbetsmaskiner inom jordbruket, säger Ola Pettersson, forskare på JTI som leder projektet.
Tillsammans med Solkompaniet ska man undersöka möjligheten att använda el från egen solelproduktion till laddning av batteritraktorn.
Båda elfordonsprojekten finansieras delvis genom Energimyndighetens Demonstrationsprogram för elfordon.6525_Einsatz_1160_eHoftrac_P3A2909_webb

Relaterade artiklar