ANNONS

Emission ger First Farms ökat kapital och därmed säkrad tillväxt

Det danska börsnoterade lantbruksföretaget First Farms, med lantbruk i Rumänien, Ungern, Slovakien och Tjeckien, har via en nyemission stärkt kassan med hela 972 miljoner danska kronor.

För att inte urvattna tidigare aktieägares ägande i First Farms betalas de nya aktierna med 81 danska kronor per aktie med ett nominellt värde på 10 danska kronor.
Parallellt med emissionen ska First Farms låna 89 100 000 danska kronor.
Med denna dryga en miljard danska kronor är det tänkt att First Farms ska göra en rejäl expansion och bli Europas största och lönsammaste lantbruksföretag.
För verksamhetsåret 2023 redovisade First Farms en vinst på 101 miljoner danska kronor och en omsättning på 375 miljoner danska kronor.
Med kapitaltillskottet ska First Farms växa och bli mer än dubbelt så stort inom fem år. Omsättningen ska nå 750 miljoner danska kronor och vinsten 240 miljoner danska kronor.

Relaterade artiklar