ANNONS

En flexibel tank för effektivt arbete

Pöttinger introducerar Tegosem, en innovativ såtank för mångsidig användning. Denna flexibla tank möjliggör jordbearbetning, sådd och applicering av olika frö- och gödselmedel i ett enda arbetsmoment. Tegosem är kompatibel med en rad olika maskiner och erbjuder en resurseffektiv och tidsbesparande lösning för jordbrukare.

Tegsoem kan utrustas som tillval på olika maskiner och tillåter sådd av både små och stora fröer, inklusive gräsfrö och liknande grödor. Med två olika doseringsvalsar kan olika material användas, vilket breddar användningsområdet. Den flexibla såmaskinen kan kombineras med både burna och bogserade maskiner för att täcka olika behov.

I kombination med en Pöttinger såmaskin möjliggör Tegosem applicering av ytterligare komponenter på markytan. Detta gör det möjligt att så mellangrödor eller lägga ut snigelgift samtidigt som den ordinarie sådden. Genom att placera små fröer nära ytan främjas optimal grobarhet, samtidigt som det ordinarie utsädet placeras djupare. Detta främjar markfertilitet och ökar mångfalden av mikroorganismer.

Med Terrasem såmaskin och Tegosem-såenhet kan tre komponenter appliceras samtidigt. Det innebär att mellangrödor kan sås samtidigt som huvudgrödan. Dessutom kan en komponent från Tegosem matas direkt till såbillen, medan gödselbillarna används för att applicera startgödsel.

Tegosem är kompatibel med olika jordbearbetningsredskap, harvar och vältar som Terria, Syncro, Terradisc, Lion och Fox. Detta möjliggör en kombination av jordbearbetning och sådd av mellangrödor, vilket sparar värdefull tid och främjar hållbart jordbruk.

Tegosem såmaskinen är den idealiska partnern för jordbearbetningsmaskiner och möjliggör sådd av mellangrödor, täckgrödor och gödsel i ett enda arbetsmoment. Denna resurseffektiva process bidrar till att bevara markens fertilitet och utgör grunden för hållbart jordbruk.

Med Tegosem från Pöttinger kan jordbrukare effektivisera sitt arbete och samtidigt främja miljövänliga metoder för odling.

Relaterade artiklar