ANNONS

Endast liten kemikalieminskning med precisionsteknik

Maskintillverkarna anger stora vinster genom att använda precisionsteknik vid kemiskt växtskyddsarbete. Rådgivare visar på motsatsen. Danska Seges har kommit fram till att danska lantbrukare som använder precisionsteknik minskar mängden växtskyddsmedel med endast 5,3 procent.

Men det finns antagligen potential till att minska mängden växtskyddsmedel mer och därför har Seges gjort en rapport om hur tekniken kan bli bättre och rullas ut över hela lantbruket. Se tidigare artiklar i ämnet här.
Vid Plantekongressen i Herning denna veckan framkom det att det framförallt är större lantbruk som börjat intressera sig för teknik som spotspraying, ogräskontroll med drönare och tilldelningskort på sprutan samt sensorer som scannar och registrerar insekter.
Medelgården har 179 hektar i Danmark i dag enligt Seges av dem som använder den senaste tekniken inom växtskydd men det är faktiskt 37 procent av alla danska växtodlingsgårdar som i dag har någon form av precisionsteknik. Då går man ända ner till relativt enkel teknik som sektionskontroll med GPS.
Det skiljer stort mellan grödorna enligt Seges. I sockerbetor kan mängden växtskyddsmedel minska med 15 till 75 procent och det samma gäller andra specialgrödor. Men i växtodlingen i stort visar siffrorna att danska växtodlare endast minskar förbrukningen av växtskyddsmedel med 5,3 procent med den moderna tekniken. Något Seges alltså är övertygade om kan förbättras med rådgivning.

Relaterade artiklar