ANNONS

Modern teknik kan minska mängden växtskyddsmedel

Kraven inom EU om en kraftig reduktion av kemiska växtskyddsmedel i växtodlingen är egentligen inget problem för lantbruket, tvärt om. Med modern teknik kan resultatet bli minst lika bra men kostnaderna mindre.

Genom att använda all den teknik som finns tillgänglig i form av drönare som registrerar ogräs och upprättar styrfiler till växtskyddssprutan, med sensorer på rampen och kameror som registrerar och räknar insekter kan förbrukningen av såväl herbicider som insekticider minska rejält utan att det blir mer ogräs i fält eller skador av insekter och därmed bibehållen skörd.
Fördelarna är många. Dels minskar lantbrukets kostnader för växtskyddsmedel och dels minskar förbrukningen av växtskyddsmedel, ett politiskt mål inom EU.
Även om reduktionen av växtskyddsmedel kanske inte blir lika stor i praktiken som de siffror maskintillverkarna anger är det ändå väsentliga tal.
Men det går mycket trögt med att få ut tekniken på gårdarna inom EU.
Därför har danska Miljøastyrelsen gjort en undersökning om varför tekniken inte används i större utsträckning och har gett en rapport om vilka problem lantbrukarna upplever.
De har kommit fram till att lantbrukarna upplever att det är svårt att få ny teknik att fungera i praktiken, de behöver mer utbildning och de behöver ökad service och rådgivning från de företag som tillhandahåller tekniken.
Rapporten är mycket komplett och ger även information om hur man kan uppdatera en äldre växtskyddsspruta till modern teknik, hur mycket kostnaderna kan minska med modern teknik, idéer om hur den nya tekniken kan finnas med i de kurser som alla sprutförare måste gå vart femte år samt var lantbrukare kan finna mer information.
Rapporten som naturligtvis har fokus på det danska lantbruket passar väl in på de svenska behoven och de problem som finns i Sverige.
Den kan läsas i sin helhet genom att man klicka här.

Relaterade artiklar