ANNONS

Enkel blötutfodring för suggor

Med nya Aqua.Plus har stallutrustningsleverantören WEDA Dammann & Westerkamp konsekvent vidareutvecklat det beprövade datorstyrda doseringssystemet OptiMum. Innovationen är en justerbar ventil som tillför en bestämbar mängd vatten till det doserade torrfodret. Tanken bakom detta är att uppnå en hållbar balans mellan djurvälfärd, gårdsframgång och arbetsinsats.
Bättre kondition, högre mjölkavkastning
Med Aqua.Plus stimuleras digivande suggor av sensor att äta mer foder eftersom fodret smakar bättre på grund av fukten. Det extra foderintaget förbättrar suggornas kondition och mjölkavkastning.
Vattenautomat i varmt väder
I praktiska tester visade sig innovationen vara särskilt fördelaktig vid höga temperaturer. Vid varmt väder är det också möjligt att installera Aqua.Plus-systemet i en ladugård som ett extra vattningsalternativ. Detta skulle göra det möjligt för djuren att doseras med en viss mängd färskvatten vid en bestämd tidpunkt, som de sedan skulle ta in via tråget.
Utlöses av rörelsesensor på matarröret
För att begära foderransonen måste djuren röra vid rörelsesensorn i änden av foderröret. Det datorstyrda OptiMum-systemet ger sedan ut den individuella mängden foder. Tidigare inställda parametrar som tid, doseringens varaktighet samt vattentrycket lagras och beaktas.
Foder förstörs inte
En annan speciell egenskap är att inget vatten tillsätts till den första portionen torrfoder som doseras ut utan sensor. När suggan sedan vill äta begär hon nästa portion per sensor och först då tillsätts vattnet. Detta driftsätt visar sig vara särskilt hygieniskt, särskilt under födseln av smågrisar eller när suggan är sjuk. Så om hon inte vill äta först är det bara en del foder som ligger torrt i tråget och förstörs inte. Aqua.Plus liknar alltså att tillaga en müsli: med mjölk är den inte så torr och smakar helt enkelt bättre.

Relaterade artiklar