ANNONS

Enklare gödslingsplan med ny digital funktion

Jordbruksverket och Greppa Näringen har utökat beräkningsprogrammet Vera med en ny funktion som bland annat kan hjälpa lantbrukaren att uppfylla kraven för miljöersättningen Precisionsjordbruk planering.

Det går nu att hämta data direkt från sin inlämnade ansökan i SAM internet till underlag för gödslingsplaner och fältbalanser. Programmet är kostnadsfritt och kan laddas ned från Greppa Näringens webbplats.
Genom att hämta information om grödor, skiften och arealer direkt från sin inlämnade SAM-ansökan kan lantbrukaren dra nytta av redan inlagda uppgifter.
– Den nya funktionen i Vera kommer att underlätta för de lantbrukare som inte har tillgång till något digitalt växtodlingsprogram för sina gödslingsplaner, säger Pernilla Kvarmo, projektledare.

Underlättar att uppfylla kraven för miljöersättningar
Kopplingen till stödsystemen gör det möjligt att på ett smidigt sätt ta fram underlag till gödslingsplanen, som är ett krav för miljöersättningen Precisionsjordbruk planering.
Det går också att lägga in uppgifter från markkarteringen och få hjälp med vad som gäller för gödsel och gödsling.

Digitalt verktyg krav från EU
Alla medlemsstater i EU har krav på sig att utveckla ett digitalt verktyg för att kunna planera gödslingen och hushålla med näringen. Sverige har valt att utveckla det befintliga verktyget Vera som förvaltas inom Greppa Näringen. Programmet är kostnadsfritt och erbjuds till alla lantbrukare som vill göra egna beräkningar som exempelvis Växtnäringsbalans, Stallgödselberäkning, Klimatkollen, och Gödselkalkylen.

Relaterade artiklar