ANNONS

Enskilda avlopp är ingen skitsak

Närmare en halv miljon enskilda avlopp i Sverige beräknas vara undermåliga och måste åtgärdas för att uppfylla de krav som i dag gäller för rening av avloppsvatten.
Men man måste då se upp så att de åtgärder som görs nu kommer att vara godkända även i framtiden.
Det är den enskilde fastighetsägarens ansvar att avloppet uppfyller gällande krav. Om reglerna skärps kan man bli ålagd att, på egen bekostnad, komplettera eller i värsta fall göra om sin anläggning till att uppfylla nya krav, även om den blivit godkänd idag.
Enligt Åhl Verkstad är New Line en ny godkänd slamavskiljare med minireningsverk och en framtidssäker lösning.
Danska New-Line har utvecklat en kraftig slamavskiljare (3-kammarbrunn) där stor vikt lagts vid effektivitet och goda tömningsförhållanden.
Den rymmer 3 kubikmeter och är dimensionerad för ett hushåll och lämpar sig mycket väl i kombination med minireningsverk med kemisk fosforfällning eller markbaserad rening av avloppsvatten.
New-Line slamavskiljare är CE-godkänd enligt EN 12566-1 och svarar även mot de nya, strängare bestämmelser som trädde i kraft i Danmark 1 januari 2011 och som tillkom på grund av att många slamavskiljare visat sig inte fungera tillfredsställande.
Dessa nya krav är strängare än de hittillsvarande generella kraven inom EU.
New-Line har mer än 20 års erfarenhet av biologisk spillvattenrening. Den långa erfarenheten har löpande utvecklat interna kompetenser och tekniker och man kan idag erbjuda CE-godkända minireningsverk och tillbehör som är starkt konkurrenskraftiga när det gäller såväl prestanda som användarvänlighet.
Leif Åhl Verkstad är svensk distributör för New-Line minireningsverk och tillbehör.
Minireningsverken är CE-godkända enligt EU-normen EN 12566-3 och uppfyller svenska Naturvårdsverkets krav.

Fakta: Tekniska data New Line
Volym 3000 liter
3 kammare % 50 / 25 / 25
Stos Ø 600 mm
Totalhöjd 186 cm + stos
Bredd 144 cm
Längd 226 cm
Totalvikt 230 kg

Relaterade artiklar