ANNONS

Epok söker forskare

EPOK söker forskare med intresse för företagande och/eller landsbygdsutveckling med särskilt fokus på ekologisk produktion. Du ska bidra till att öka kunskapen inom ditt område hos rådgivare och producenter och kommunicera med andra målgrupper såsom myndigheter, organisationer i lantbruks- och livsmedelssektorn och media. Ansök senast 14:e maj.

Uppdraget är ämnesmässigt flexibelt och en plan för arbetet utarbetas i samarbete med EPOK. Ämnen kan exempelvis handla om affärsmodeller och strategier för hållbart företagande, lönsamhet och konkurrenskraft för landsbygdsföretag med ekologisk produktion, ekologisk produktions betydelse för relationen stad – land, grön marknadsföring och hållbar konsumtion och konsumentbeteenden.

Uppdrag inom befintlig anställning vid SLU eller annan organisation. Uppdraget är på 20 %, inledningsvis under ett år, med möjlighet till förlängning på årsbasis. Uppdraget innebär att din nuvarande arbetsgivare ersätts för dina lönekostnader under uppdragstiden.

Relaterade artiklar