ANNONS

Ett år före utan zink

Den 1 juli 2022 blir det förbjudet att blanda zink i smågrisfodret för att undvika smågrisdiarré. Det är ett EU-beslut som legat klart i flera år nu. Flera firmor och arbetat med alternativ och många försök har skett ute på gårdarna. En del lantbrukare har kommit långt ochrekommendationen från rådgivare är att smågrisproducenter slopar zink redan denna sommaren så att man ligger ett år före lagstiftningen och har total kontroll på läget när förbudet träder i kraft.

Relaterade artiklar