ANNONS

EU kan sätta pristak på rysk olja

EU-länderna för nu diskussioner om att sätta ett pristak om 65–70 dollar fatet på rysk olja. Förslaget kommer, enligt Reuters, från ledarna för G7-länderna som vill ha ut den ryska oljan på världsmarknaden men samtidigt vill de inte att Ryssland ska tjäna några större pengar på sin olja.

G7-länderna och EU-länderna vill begränsa Rysslands möjlighet att finansiera sin invasion av Ukraina. Ett sätt är att minska på intäkterna från den ryska oljan. Ryssland står idag för cirka 10 procent av råoljan på världsmarknaden och de har betydande intäkter från oljan.

Reuters har pratat med EU-diplomat som säger att det finns delade meningar bland EU-länderna om vilken nivå ett pristak ska ligga på. Några länder vill att den ryska oljan ska köpas för ett pris som motsvarar produktionskostnaden vilket skulle innebära cirka 20 dollar fatet. Andra menar att priset borde ligga betydligt högre. Det är främst länderna med betydande sjöfrakt som vill ha ett högre pris. En majoritet av den ryska exporten av råolja sker via oljetankers. Skulle priset bli för lågt är de rädda att det drabbar deras handelsflottor negativt.

Två EU-länder säger sig vara negativt inställda till pristaket. Det är dels Polen som vill att det ska komma i samband med ytterligare ett sanktionspaket. Ungern är enligt diplomaten också negativt inställda då de menar att ett pristak inte skulle ha någon dämpande effekt på kriget.

Hur ett pristak ens kan bli möjligt beror delvis på hur oljan utvinns. Även om den säljs för små belopp per fat kan det ändå vara lönsamt. Det är nämligen svårt att stoppa oljeproduktion när den väl satts igång. Det är sedan kostsamt att åter starta upp den igen.

Förslaget är alltså ett pristak på 56–70 dollar fatet vilket kan jämföras med Nordsjöolja som på onsdagen såldes för drygt 86 dollar fatet.

Relaterade artiklar