ANNONS

EU-kommissionen presenterar rapport om bättre inhemsk produktion av växtprotein för foder

EU-kommissionens generaldirektorat för jordbruk har utfört en studie om hur EU ska kunna diversifiera proteinkällorna som används för djurhållning inom EU. Kortfattat är budskapet att det behövs ökade stöd inom CAP, mer forskning på växtprotein samt en ökad konkurrenskraft för inhemska källor och vissa strukturella förändringar samt att konsumenterna.

EU-kommissionen har tagit hjälp av ett antal oberoende experter som representerat både akademin och företag för att skriva studien. Det finns just nu en stark politisk vilja att minska EU:s importberoende av protein, men enligt experterna som tagit fram studien kommer det ta flera decennier.

I studien lyfts flera olika åtgärder för att minska importen och diversifiera källorna till protein. För att göra detta är konkurrenskraften inom EU är en viktig del samt mer forskning och innovation hos europeiska företag. I studien lyfter experterna ett ökat kopplat stöd för proteingrödor inom CAP som en finansieringsmöjlighet. Samtidigt behöver hela värdekedjan göra investeringar för att utveckla alternativ. Skördeförsäkringen inom CAP lyfts även som viktig, då många producenter idag tycker att odling av proteingrödor medför för stor risk. I studien undersöks även vilken roll vissa system medför, som intensiv djurproduktion vid hamnar som är starkt beroende av importerat protein. I studien föreslås att konsumenterna behöver uppmuntras till att köpa animalieprodukter som fötts upp på EU-producerat där proteinfoder.

Proteinfrågan är enligt Agra Facts en central del inom den strategiska dialogen om framtiden för EU:s lantbruk som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen startade efter årsskiftet. Europaparlamentet antog den 19 oktober 2023 en initiativrapport om proteinproduktion i EU, där Emma Wiesner (RE, SE) var rapportör.

Relaterade artiklar