ANNONS

EU-kommissionen vill främja bioteknik

Den 20 mars presenterade EU-kommissionen ett meddelande om bioteknik, under rubriken ”Building the future with nature: Boosting Biotecknology & Biomanufacturing in the EU”. EU-kommissionen vill bland annat att bioteknik ska användas för att bidra till modernisering av lantbruk, skogsbruk, energi, livsmedel, foder och industrier.

Ansvarig EU-kommissionär är Margarethe Vestager, vice-ordförande i EU-kommissionen och ansvarig för digitalisering och konkurrenskraft, skrev i ett pressmeddelande att bioteknik har förutsättningar att stärka EU:s konkurrenskraft och hantera klimatförändringar. Vestager påtalar även att man med hjälp av bioteknik kan minska EU:s beroende av fossila insatsvaror och öka cirkulär hållbarhet.

EU-kommissionen vill bland annat se åtgärder som gör att biotekniska innovationer snabbare kan nå marknaden, så som förenklade regelverk och etablering av nya enklare standarder. De vill även lansera en studie under 2024, som ska hjälpa till att uppmärksamma hinder för utveckling av och investeringar i bioteknik, vilken ska komplettera den pågående studien av EU:s situation i relation till andra ledande utvecklare av bioteknik globalt. EU-kommissionen kommer också att presentera ett förslag till revidering EU:s strategi för bioekonomi i slutet av 2025.

Relaterade artiklar