ANNONS

EU mot svenska djurskyddsregler -men det kan dröja

Svenskt lantbruk har haft betydligt hårdare djurskyddsregler jämfört med grannländerna i EU under decennier. Det har medfört betydligt större kostnader i svensk animalieproduktion jämfört med konkurrerande länder på marknaden.

Nu kommer hårdare djurskyddsregler i land efter land, såväl i EU som i Nordamerika. Vissa regler kommer från myndigheter medan andra är konsumentdrivna och styrs upp av livsmedelsbranschen. Det är sundare och får ofta större acceptans jämfört med politiska beslut.
Men inom EU råder det nu en tveksamhet vad gäller tidtabellen för nya regler inom djurvälfärd.
Forskare vill ej se försening av EU:s nya djurskyddslagstiftning framkommer i veckans Brysselnytt.

Över 600 forskare, veterinärer och andra intressenter har skrivit under ett brev som den 6 september skickades till EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. I brevet uppmanar de EU-kommissionen om att inte låta revideringen av EU:s djurskyddsregler försenas.
Som Brysselnytt tidigare rapporterat, har EU-kommissionen under det tredje kvartalet 2023 planerat att presentera ett förslag till revidering av EU:s djurskyddsregler. Förslaget är ett av flaggskeppen i Jord till bord-strategin och syftar till att höja EU:s generella djurskydd samt utjämna konkurrensen mellan EU:s olika medlemsstater. Bland annat förväntas EU-kommissionen föreslå att gällande direktiv omvandlas till en förordning, eftersom utvärderingar visat brister och stora skillnader i medlemsstaternas implementering av existerande direktiv.

Under den senaste tiden har dock rykten florerat i Bryssel, vilka bland annat rapporterats av nyhetsplattformen Politico, om att förslaget kommer att bli försenat. Det är detta rykte som ligger till grund för brevet som levererats till EU-kommissionen, där författarna understryker behovet av uppdaterade djurskyddsregler. I brevet skriver de att regelverken varken lever upp till den forskning som gjorts sedan nuvarande lagstiftning publicerades för 20 år sedan, eller till samhällets förväntningar på djurs välmående.

Även när de nya djurskyddsreglerna införs i EU ligger de långt under de svenska reglerna och konkurrensförhållandet blir inte likvärdigt mellan svenska animalieproducenter och kollegorna i övriga EU, men det är en god bit på rätt väg.

Relaterade artiklar