ANNONS

Exakt koll på allt med DataVäxt

logmaster1
Log Master är namnet på DataVäxt nya “svarta låda”. Det är en liten box, stor som en tändsticksask, som placeras i traktorhytten och kopplas till traktorns ECU-uttag. I lådan finns GPS-modem och därmed håller den hela tiden koll på vilket skifte traktorn befinner sig på och exakt position. Den registrerar hastighet och bränsleförbrukning från traktorns uppgifter och håller även kontroll på tiden. All information skickas kontinuerligt till en databas. Systmet har tillgång till alla svenska kartor enligt SAM-ansökan.

Traktorföraren behöver därmed inte göra någonting, utan utrustningen håller koll på och registrerar allt, berättar Johan Djupmarker, systemutvecklare på Data Växt.

Driftsledaren kan i realtid se  vilket fält traktorn kör på, hastighet, avverkning och bränsleförbrukning. Via samma portal anger föraren eller driftsledaren namn på fältet och typ av arbete. Uppgifterna kan användas för uppföljningar, efterkalkyler samt underlag för att fakturera arbeten till kund. DataVäxt visar den nya Log Mastern på Borgeby Fältdagar. Systemet ska nu testas under sommar och höst och eventuella fel ska byggas bort.

Vi vet inte exakt hur den registrerar när ett skifte går över två block eller det är flera block i ett skifte, enligt EU-kartorna. Men jag räknar med att det ska fungera bra.

logmaster2
Priset verkar hamna runt 4 000 kronor per traktor och till det tillkommer ett mobilabonnemang samt ett abonnemang till DataVäxts portal för att logga in och se uppgifterna. Det senare ingår i priset år ett och kostar därefter cirka 1 500 kronor per år.

Relaterade artiklar