ANNONS

Exakt rätt mängd K sparar 2 200 kronor per ha

Kaliumgödsel är relativt dyrt och därmed är det viktigt att tilldelningen sker exakt efter behovet. I potatisodling är kalium viktigt och där finns mycket att tjäna på precisionsgödsling, upp mot 2 200 kronor per hektar.

På en åker kan behovet av kalium variera mellan 120 och 180 kg kalium per hektar och ibland behövs det ännu mer.
Om man då sprider 180 kg per hektar över hela arealen för att inte misslyckas där behovet är som störst har man lagt ner en onödig kostnad på alla de platser på åkern där behovet är mindre.
Detta kan undvikas genom att tilldela kalium efter en tilldelningsfil.
Ett mycket effektivt sätt att styra gödslingen rätt till potatisodlingen är att mylla NPK i samband med sättning och då låta den givan styras av fosforbehovet. Vad som då tillförs i form av kalium avräknas från kaliumbehovet enligt markkartan och så upprättas en tilldelningsfil för spridning av enbart kalium med gödselspridaren före sättning.
När potatisen är satta har all fosfor och exakt all kalium tilldelats på varje del av fältet och därefter är det bara att komplettera med kväve under säsongen, exempelvis även det med teknik som tilldelar efter behov.
För att få kaliumtilldelningen rätt är det lämpligt att jordprover för kalium tas så tätt innan gödsling som möjligt.

Relaterade artiklar