ANNONS

Extra stöd till äggproduktion under 2023

Regeringen har beslutat att förlänga krisstödet till äggproduktion i norra Sverige för att alla producenter ska kunna ta del av stödet. Stödet omfattar sammanlagt omkring en halv miljon kronor.

– Kostnader för foder och energi fortsätter att öka vilket påverkar hela livsmedelskedjan. För att stärka äggproducenterna under rådande förhållanden förlänger regeringen det särskilda stöd som infördes under andra halvan av förra året, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.
Det ökade stödet till äggproduktion ingår i ramen för det nationella stödet till jordbruket i norra Sverige. Stödet betalas ut i samband med att nya höns sätts in i stallarna för äggproduktion och för att samtliga producenter ska kunna ta del av stödet behöver det sträcka sig över 1,5 år.
Beslutet innebär att krisstödet till äggproduktion som infördes under andra halvan av 2022 förlängs till och med utgången av 2023.

Relaterade artiklar