ANNONS

Nytt extremt klimat kräver effektivare jordbruk

Edvard Krogius, vd på GrainSense menar att datadriven teknologi är viktigt för lantbrukare att klara extrema situationer som årets torka. Han skriver:

Sommaren 2018 har utmärkts av stor torka på många platser runt om i Europa. Detta har skapat rejäla bekymmer för jordbrukarna, inte minst i Sverige där många har tvingats till en tidig skörd med dålig avkastning (skördebortfall på upp till 50 % har förekommit på flera håll). Effekterna av ett extremt klimat går inte att undkomma, men förlusterna kan minimeras. Genom att använda modern, data-driven teknologi får jordbrukare större möjlighet att fatta rätt beslut och sätta in avgörande insatser i tid.

 

Genom att noga övervaka sin verksamhet i realtid kan jordbrukaren utvärdera klimatets effekter snabbare, vilket är helt nödvändigt för att vidta åtgärder som till exempel extra gödsling och bevattning innan det är för sent. De olika teknologier och verktyg som gör detta möjligt kan sammanfattas under begreppet ”Precision farming”, d.v.s. innovationer som gör det möjligt att observera, mäta och agera på variationer hos grödorna osv. Här ryms exempelvis smarta såmaskiner, jordsensorer och drönare mm. som övervakar åkrarna. ”Precision farming” ligger även i linje med CAP2020+, ett EU-direktiv som fokuserar på en modernisering av jordbruksindustrin genom användning av ny innovativ teknologi kombinerat med big data. I slutändan handlar det om att skapa en livskraftig matproduktion och en hållbar hantering av våra naturtillgångar.

 

GrainSense – världens första handburna mätinstrument för att mäta kvaliteten hos spannmål – representerar ytterligare ett steg i denna övergripande trend som syftar till att underlätta livet för jordbrukare världen över genom ett data-drivet jordbruk. GrainSense gör det lättare för jordbrukaren att bedöma kvaliteten och värdet på sin skörd, vilket gör att man kan optimera utfallet för den skörd som säljs. Ser man på skördarna under 2018 så är exempelvis skördemängden mycket låg, men proteinhalterna höga, så genom att sortera spannmålet utifrån proteinmängden så kan det bli lönsamt ändå. När man samlar data från år till år så kan man även bli bättre på att bedöma och agera för ett bättre utfall inför kommande år med liknande klimatförhållanden.

 

Det är inte längre tillräckligt att bara lita på instinkt och agera utifrån invanda mönster. I takt med att klimatet blir alltmer oförutsägbart så ökar också behovet av ett effektivt smartare jordbruk där affärskritisk information är mer lättillgänglig. GrainSense och andra moderna jordbrukslösningar kan inte skydda skörden, men med hårda och omedelbara fakta kan jordbrukare rädda det som räddas kan och maximera sina vinster. Att få veta hur grödorna mår efter fem sekunder kontra dagar/veckor kan visa sig vara helt avgörande.

Relaterade artiklar