ANNONS

Extremväder påverkar nästa års äppelskörd negativt

Årets äppelskörd är avslutad och på Kiviks Musteri konstaterar man att det blev en bra skörd, till och med lite bättre än ett normalår. Den torra försommaren kompenserades av större regnmängder som kom från juli och framåt, vilket gjorde att äpplena trots allt kom upp i rätt storlek och vikt.

Men det ihålliga regnet i Skåne, som har fortsatt under hösten och eskalerat under mitten av november får negativa konsekvenser för kommande års skörd.

För den som förlitar sig på statistik syns inte nödvändigtvis några större skillnader i regnmängd och sol från året innan. Skillnaden är att det som tidigare var utspritt nu kommer samlat och i längre perioder; i maj och juni kom det knappt en droppe vatten i Skåne, men när regnet väl kom var det i stora mängder och i en ihållande lång period. Detta gör att jorden redan är mättad och att vattnet inte sjunker undan.

Cirka 90 procent av Sveriges äpplen odlas i Skåne. Kiviks Musteri, med 120 000 äppelträd, är en av Sveriges största äppelodlare och har odlingar både i Kivik på Österlen men också på Solnäs gård utanför Lund. Där påverkar det extrema vädret arbetsmetoderna i odlingen som skiljer sig mer åt från hur man arbetat tidigare.

– Med stor sannolikhet får det extrema vädret negativa konsekvenser för nästa säsong. Vi som odlar måste anpassa oss till att det som vi nu kallar extremväder snarare kanske är framtidens normalväder. Från att tidigare kunnat dra lärdomar av förra årets arbete vid samma tid, kräver det istället kontinuerlig anpassning efter rådande omständigheter, som skiljer sig ovanligt mycket från år till år, förklarar Kiviks Musteris Odlingschef Jan Flemming Jensen.

Efter skördetid arbetar man i odlingen med efterbehandlingsarbete, för att stärka träden inför kommande säsong. Träden besprutas med näringsämnen såsom bor, zink och kväve. Kvävet tillförs som ett tack för skörden som varit – det hjälper växterna att bilda nya skott och blad. Bor, som är ett naturligt förekommande ämne i marken, ger näring som hjälper till att skapa nya växtvävnader och zink hjälper till att säkerställa en god tillväxt och skydda knopparna vid frostangrepp.

Den osedvanligt regnmättade jorden i odlingarna gör det svårt och för närvarande till och med omöjligt att i odlingsraderna köra maskinerna som tillför näringen till träden. På Solnäs gård, har den intilliggande ån också svämmat över, vilket gör att de näringsämnen som redan tillförts späs ut.

– Odlare i Sverige brukar klara det mesta och jag är säker på att vi får en fin äppelskörd även nästa år, men det kommer kräva fler insatser från odlarna, avslutar Jan.

Relaterade artiklar