ANNONS

Fågelinfluensan i ett allvarligt läge

Jordbruksverket går nu ut och varnar fjäderfäuppfödare om ett allvarligt läge gällande fågelinfluensa. Fågelinfluensasituationen är allvarlig i flera länder i Europa och vi är inne i en kritisk tidsperiod när riskerna för utbrott i Sverige ökar. Sjunkande temperaturer och ökad förekomst av de vilda fågelarter som utgör en reservoar för fågelinfluensaviruset bidrar till att riskerna ökar.

Enligt Jordbruksverket är det just nu viktigt att skydda tamfåglar från kontakter med vilda fåglar och att tänka extra på goda smittskyddsrutiner på gårdar med fjäderfän, men även hos hobbyhöns och andra fåglar i fångenskap.

I Storbritannien har myndigheterna beslutat att alla tamfåglar måste hållas inomhus från och med den 7 november just med anledning av fågelinfluensan. Enligt Jordbruksverket är ett sådant beslut ännu inte aktuellt för svensk del.

Säsongen 2020–2021 var mycket tuff med det största antalet fågelinfluensafall på tama fjäderfän någonsin i Sverige. Epidemin som fortsatte under 2021–2022 med många fall i 36 europeiska länder är större än epidemin 2020–2021. Risken för att tama fåglar ska drabbas av fågelinfluensa är därför större än tidigare år. Risk för nya infektioner hos tama fåglar ökar på hösten och det är extra viktigt att djurägare, oavsett storlek på anläggning, förstärker sina hygienrutiner.

Sommaren 2021 dröjde sig fågelinfluensan kvar i landet för första gången någonsin. Nu har det hänt för andra året i rad. Statens veterinärmedicinska anstalt menar att det är ett allvarligt läge och något vi nu kan behöva lära oss att leva med. Vaccinarbetet pågår, men för svensk produktions är det troligtvis ingen lösning. Detta har vi berättat om i Lantbruksnytt tidigare och du kan se en intervju med SVA här.

Jordbruksverket Konstaterar att smittskyddsrutiner nu blir mer viktiga än någonsin tidigare.
– Goda hygienrutiner är A och O för alla djurägare. Det är också bra att förbereda sig för att det kan bli aktuellt att ta in sina fåglar i inhägnad eller inomhus för att skydda dem mot kontakt med vilda fåglar. Om du har problem med förekomst av vilda fåglar, särskilt andfåglar i närheten av din anläggning försök skrämma bort dem, säger Enisa Miljanic, smittskyddshandläggare på Jordbruksverket.

Relaterade artiklar