ANNONS

Fastighetsskatt försvårar solcellsutbyggnad på dansk åkermark

I Danmark betalar lantbrukare fastighetsskatt på åkermark och ekonomibyggnader på lantbruk. Detta ställer nu till bekymmer när lantbrukare vill byggas solceller på åkermark då skattesatsen förändras beroende på vad marken används till.

Särskilt svårt blir det på åkermarker där solceller kombineras med odling eller betesdrift.
Fastighetsskatten är högre på mark där det står solceller, vindkraftverk eller andra typer av energianläggningar.
Arrenderar lantbrukaren ut mark till ett företag som upprättar exempelvis solceller är det energibolaget som betalar fastighetsskatten.
Detta försvårar utbyggnaden av solceller i Danmark anser danska Landbrug & Fødevarer, Dansk Erhverv och Green Power som i ett gemensamt debattinlägg i Altinget önskar att regelverket ses över.
En olyckligt utgång av regelverket enligt de tre organisationerna är att ett lantbruk som upprättar solceller på en del av åkermarken riskerar att få högre skattesats vad gäller fastighetsskatten för hela lantbruksfastighetens areal.
Det danska skattesystemet tittar på den huvudsakliga verksamheten för lantbruksfastigheten och sätter skattesatsen för fastighetsskatten efter det.

Relaterade artiklar