ANNONS

Filter ska minska grisarnas klimatpåverkan

Biofilter, som bryter ner metan, kan i framtiden vara ett viktigt steg mot att minska klimatavtrycket för dansk grisproduktion på ett kostnadseffektivt sätt. SEGES Svineproduktion är en del av ett projekt med stöd från GUDP, som ska utveckla och testa en ny typ av filter i grisuppfödningar.

Danmarks grisuppfödning släpper ut metan motsvarande 1,45 miljoner ton CO₂-ekvivalenter per år. Det ska det nya GUPD-stödda BIOMET-projektet göra något åt:

DTU, SEGES, COWI, PFH Miljø & Anlæg samt Köpenhamns universitet kommer att visa potentialen hos biofilter som en viktig och kostnadseffektiv teknisk lösning för att minska den stora klimatboven, metangasen, som bildas i djurens magar och i gödslet.

Förväntningen är att det kommer att minska klimatpåverkan från grisgödslet med 15 procent. Dessutom förväntas viktiga ytterligare vinster uppnås eftersom filtrering av luften från gödseltankar i biofiltret samtidigt minskar utsläppen av ammoniak och lukt.

Konkret ska parterna utveckla, designa och testa system med biofilter. Filtret består av en kompost fylld med metanätande bakterier. Komposten placeras i stora tankar eller begravs bredvid gödseltanken. Det koncentrerade metanet från täckta gödseltankar sugs ut och passerar ut genom biofiltret.

Målet är fullskaliga testanläggningar 2021
Tekniken är redan känd eftersom den har utvecklats för att omvandla metan från gamla deponier. På DTU har de arbetat med tekniken i nästan 15 år, medan COWI på samma sätt har erfarenhet av biofilter efter flera års rådgivning om etablering av biofilter på deponier. I det aktuella projektet blir uppgiften således att överföra tekniken till gödseltankar med helt andra förhållanden.

-Vårt mål är ett klimatneutralt danskt jordbruk senast 2050. Det kräver konkreta lösningar och jag tror att BIOMET-filtret kan vara ett steg i rätt riktning när det gäller att minska metanutsläppen från gödseltankar. I projektet ser vi på SEGES fram emot att bidra med ett lantbruksperspektiv och hjälpa till att skapa lösningar som kan användas och implementeras i det danska jordbruket, säger Trine Barret, avdelningschef för Husdyrinnovation på SEGES.

Förutom att sänka metanutsläppen från grisproduktionen kommer BIOMET också att utvecklas för mjölkgårdar, där det kommer att användas både i stallet och i gödseltanken.

Relaterade artiklar