ANNONS

Finkornig sand bäst till kor

Danska tester visar att sanden i kors liggbås ska vara finkorning. Det är Dansk Landbrugsrådgivning som i en skrivft förespråkar sand som ett av de bästa underlagen för en ko i ett liggbås. Men sand är inte bara sand, det finns många olika typer. Genom att jämföra en stor mängd olika typer av sand har man kommit fram till att 95 procent av kornen ska vara mindre än 0,25 millimeter och det ska vara minsta möjliga innehåll av lera.
Brian Findinge, ansvarig för testet, berättar att finkorning sand har flera fördelar. Den torkar snabbare upp, den är enklare att hantera i utgödslingen och den är bekvämare för kon att ligga på.
Han berättar vidare att efterfrågan på sand, att anvädna i liggbås, är stadigt ökande i Danmark just nu.

FF-15

Relaterade artiklar