ANNONS

First Farms går fortsatt med förlust

Resultatet för det danska börsnoterade lantbruksföretaget First Farms blev minus 11,9 miljoner danska kronor före skatt år 2010. Det är visserligen en förbättring med 30 miljoner danska kronor jämfört med resultatet 2009, men ändå inte så bra som det borde kunna vara. I rapporten från First Farms kan man se att resultatet belastats med extraordinära intäktsbortfall om 10 miljoner kronor till följd av översvämningar i Slovakien.
Resultatet bygger på följande förutsättningar för driften 2010; ett genomsnittligt mjöälkpris på 2:53 danska kronor per kg och en produktion om 29,8 miljoner kg. Spannmålspriset var i snitt 1:20 danska kronor per kg och priset på oljefrö i snitt 2:75 kronor per kg.
Stallbygget i Slovakien blev försenat och produktionen kom inte upp i den nivå man räknat med.
First Farms aktien handlas just nu för 60 danska kronor på börsen i Köpenhamn.
Inför 2011 förväntas ett positivt resultat då mjölkproduktionen ökar och så även priserna på jordbruksprodukter.
För närvarande brukar First farms 8 300 hektar arrenderad åker i Slovakien och äger och brukar 7 604 hektar åker i Rumänien. Animalieproduktionen omfattar 5 000 kreatur varav 2 700 mjölkande kor.
Läs tidigare artiklar om First Farms här.

Relaterade artiklar