ANNONS

Foodhills söker ytterligare 30 odlare före februari 2022

Ny anläggning på gång, 100-tals odlare från Skåne och Halland har redan anmält sitt intresse, nya säsongsarbetare sökes och ett nytt ärtår har börjat med ambitioner att växa upp emot 15 000 ton 2022. Nästan en fördubbling från förra årets skörd. Tillväxt och byggandet av en ny stark livsmedelsaktör kräver fler intresserade odlare, fler engagerade människor som vill arbeta i den gröna sektorn.

– Vi siktar högt och tar nu in odlare över hela Skåne även i Kristianstadsområdet. Vi skulle behöva cirka 30 odlare före februari månad för att hinna med jordprover och planering av sådd, säger Karl Vilhelm Beckman, vd på Foodhills AB och hänvisar till Foodhills digitala plattform www.foodhills.se där odlare över hela Skåne kan anmäla sitt intresse, dock senast 31 januari.

För att vara säkra på att nå önskade volymer söker man nu ytterligare trettiotalet intresserade odlare. Foodhills AB är nu inne på sitt femte år efter övertagandet av de gamla anläggningarna som Findus lade ner. Med starkt kapital i ryggen, byggs nu en helt ny livsmedelsindustri upp i Bjuv. En liten smidig och flexibel organisation arbetar målinriktat och tar vara på all den unika erfarenhet och kunskap som finns i bygden och för den vidare till nya generationer.

– Sverige behöver mer livsmedelsproduktion för framtiden och då måste vi alla dra vårt strå till stacken för att bli mer oberoende. Det visar inte minst de senaste årens kriser då brist på olika varor blivit tydliga, säger Karl Vilhelm Beckman. Gröna ärtor är dessutom en bra råvara både vad gäller omtanke om klimat och näringsinnehåll. En framtidsgröda helt enkelt.

För odlare är ärter en välkommen gröda då den tar upp kväve och därmed spar gödsling och fungerar jordvårdande dvs har högt förfruktvärde. I dagsläget är det dyrt med gödsling och därmed är intresset stort hos odlarna att samarbeta med Foodhills. Men det finns även andra orsaker att bli partner med Foodhills ex.

• Var med i utveckling av svensk livsmedelsproduktion.
• Låg investering. Foodhills AB står för utsäde och skörd.
• Låga arbetsinsatser.
• Ärtor har konkurrenskraftiga marginaler i jämförelse med många andra grödor. • Lägre risk. Vid dåliga skördeår utgår garantiersättning.

Foodhills söker bönder/lantbrukare i Skåne och Halland med en areal med minst 10 hektar.

Relaterade artiklar