ANNONS

Fördubbling av installerade solceller

Under 2023 ökade antalet solceller som installerades av privatpersoner kraftigt i Sverige. Jämfört med föregående år ökade installationerna med hela 103 procent. Det visar statistik från Skatteverket.

– Det är roligt att se vilket starkt genomslag solceller har haft i Sverige det senaste året. Det är positivt för både klimatet och plånboken. För att ta hand om sin investering på bästa sätt så här års, är det viktigt för nyblivna solcellsägare att tänka på ett korrekt vinterunderhåll, säger Mari Sparr, forskningsledare på Länsförsäkringars Forskningsfond.

Under förra året gjordes cirka 120 000 installationer av solceller vilket är dubbelt så många som året innan. Samtidigt var de regionala skillnaderna i satsningar på solceller stora. Installationerna ökade mest i Västerbotten, med 148 procent, och minst i Jämtland, med 57 procent.

– Det är intressant att vi ser en så stor ökning av solceller i flera Norrlandslän. När fler solpaneler installeras i norra Sverige är det särskilt viktigt att fler lär sig korrekt snöröjning. Det handlar både om solcellernas effekt och livslängd, säger Mari Sparr.

FAKTA: Snöröj solceller på rätt sätt
Forskningsinstitutet RISE har på uppdrag av Länsförsäkringars Forskningsfond utvärderat metoder för snöröjning av solceller utifrån bland annat pris, effektivitet, risk för skador på paneler och risk för personskador.

Snöröjning behöver bara utföras vid extremväder. Det minskar belastningen på solpaneler och tak samt förebygger snöras. Bäst är att från början sätta upp panelerna med en lutning som är brant nog för att snön ska glida av av sig självt. Det ger också bättre förutsättningar för att producera el och minskar risken för att skada solcellerna och taket.

Därefter är röjning med snöhyvel den bästa metoden. Vid röjning med snöhyvel ska alltid ett antal centimeter snö lämnas kvar för att undvika direkt kontakt med panelerna. Eluppvärmning eller ytbehandlingar är däremot inte tillräckligt effektiva metoder.

Sex tips om snöröjning av solceller
1. Montera solpanelerna så att snön kan glida av sig självt.

2. Snöröj bara dina solceller när det är absolut nödvändigt.
3. Ta inga onödiga risker och undvik att gå på hala tak.
4. Välj ett skonsamt verktyg utan vassa kanter, till exempel en snöhyvel eller sopkvast.
5. Undvik direktkontakt mellan snöhyveln och solpanelerna, lämna några centimeter snö kvar på dem.
6. Ta bort snön innan det bildas skare eller is och gärna innan töväder.

Relaterade artiklar