ANNONS

Förespråkar förnybara bränslen för klimatsmart jordbruksmaskinindustri i EU

Europeiska föreningen för jordbruksmaskinindustrin, CEMA, har nyligen publicerat ett dokument med titeln “Förnybara och lågkolhaltiga bränslen för klimatsmarta EU-jordbruksmaskiner – cirkulärt jordbruk i aktion”.

Dokumentet syftar till att presentera olika alternativ för att kraftigt minska jordbruksutrustningens koldioxidavtryck. Antagandet är att konventionella bränslen fortfarande bidrar till jordbrukets totala koldioxidavtryck. Hållbarhet inom jordbruket kan endast uppnås när det övervinner sin stora beroende av fossila bränslen.

Så hur föreslår tillverkarna att detta ska uppnås? Genom en intelligent och effektiv användning av alla tillgängliga alternativ inom jordbruksproduktionen. Detta inkluderar smart användning av maskiner för att öka energieffektiviteten i produktionsprocesser, elektrifiering av maskinflottan och användning av förnybara och lågkolhaltiga bränslen.

Jordbruksutrustning kännetecknas av sin extremt robusta och pålitliga konstruktion, vilket resulterar i en lång livslängd. För att planera övergången till nya motorteknologier och energilösningar är det viktigt att ta hänsyn till den höga genomsnittsåldern hos den nuvarande jordbruksmaskinflottan som drivs av förbränningsmotorer. På grund av jordbrukets natur och komplexitet finns det för närvarande ingen enda teknik eller energibärare som kan ersätta konventionell teknik fullständigt. Det kan inte finnas en universallösning. En blandning av teknologier och energibärare som är mest lämpliga för ett visst produktionssystem, en viss region, gårdstorlek och förhållanden måste identifieras och tillämpas. Inom detta ramverk kommer jordbrukare att ha en nyckelroll som både producenter och konsumenter av energi, eftersom de kommer att kunna bidra till energiproduktionen med solpaneler, vindkraftverk, oljemöllor/miniraffinaderier och biogas-/biometangasfabriker.

I detta positionspapper förklarar CEMA att för att majoriteten av EU:s jordbruksmaskinflotta ska kunna uppnå en betydande minskning av koldioxidutsläppen kommer förnybara och lågkolhaltiga bränslen, särskilt flytande och gasformiga biomassa-bränslen, grönt vätgas och e-bränslen att vara en viktig energikälla där den interna förbränningsmotorn fortfarande kommer att vara en hållbar och lämplig lösning.

Teknologisk utveckling under det kommande decenniet kommer att avgöra den långsiktiga potentialen för elektrifiering, med lösningar som syftar till att lösa problem med vikt, energitäthet och snabb laddning av energilagring ombord för en hållbar räckvidd. Hittills verkar full elektrifiering vara mer genomförbar för små, lågeffektiva jordbruksmaskiner på kort och medellång sikt, medan det inte är ett alternativ till förbränningsmotorer för större och högeffektiva maskiner och tillämpningar. Utvecklingen av dessa teknologier är en nyckelelement på vägen mot ett koldioxidneutralt åtagande.

Relaterade artiklar