ANNONS

Förhandlingar pågår om ny EU-förordning om hållbar användning av växtskyddsmedel

Förhandlingar pågår om EU-kommissionens förslag att ersätta direktivet för hållbar användning av bekämpningsmedel (direktiv 2009/128/EG) med en ny förordning. En förordning innebär en förstärkning i och med att reglerna kommer att gälla direkt i alla medlemsländer utan att först behöva införas i nationella regelverk. Syftet med förslaget är att minska användningen och riskerna med växtskyddsmedel, och att öka skyddet för människans hälsa och miljön. Det ska bland annat ske genom att främja användning av integrerat växtskydd, användning av icke-kemiska bekämpningsmedel och alternativa metoder.

Förhandlingar mellan medlemsländerna påbörjades hösten 2022 och fortsätter under våren 2023. Jordbruksverket, Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen ansvarar för olika delar av regelverket och ger stöd i förhandlingarna.

Läs tidigare artiklar i ämnet här.

Relaterade artiklar