ANNONS

Förkylning av mjölk – lönsam investering

Förkylning överför värme från mjölken och kyler den betydligt innan den når kyltanken. Mängden energi som krävs för att kyla mjölken minskar vilket bidrar positivt till lönsamheten på gården. Att kyla ner mjölken innan den går in i tanken är viktigt, i synnerhet på VMS-gårdar, eftersom mjölkflödet är relativt konstant och att kyltanken skulle behöva arbeta hela dygnet med kylning om inte mjölken redan var avkyld när den kom in.
En hög mjölkkvalitet säkerställs också genom för-kylningen eftersom mjölken som kommer in i tanken inte är nämnvärt mycket varmare än den mjölk som är i tanken.

För-kylning, genom en plattkylare, minskar mängden el som krävs för att kyla mjölk och det minskar kompressorns dagliga driftstid och förlänger dess livslängd. Det uppvärmda vattnet från för-kylningen kan med fördel användas som dricksvatten till korna då mjölkavkastningen per ko ökar när dricksvatten håller en optimal temperatur. Ett förvärmt dricksvatten som – speciellt i kalla omgivningstemperaturer – är bra för kons hälsa. Det uppvärmda vattnet från för-kylningsprocessen lagras i en tank.

DeLaval genomförde en mätning på en gård med 145 kor som mjölkas i två VMS-robotar. Först uppmättes temperaturen på mjölken som gick in i plattkylaren och den var 33, 5 ºC. Sedan mättes temperaturen på mjölken som kom ut ur plattkylaren och den var 18 ºC.

Skillnaden var alltså 15,5 ºC.

Med dessa siffror samt mängden mjölk producerat per dygn på gården kan vi räkna ut mängden energi som dessa 15,5 ºC representerar i minskat energibehov för att kyla mjölken.

Tack vare för-kylningen går det åt 36,78  kWh mindre per dygn än om mjölken enbarts kylts i tanken.

Det innebär en årlig besparing på 13 424 kWh per år.

DeLaval erbjuder ett komplett sortiment av lämpliga plattkylare och lagringstankar för energiåtervinning från mjölken.

En lösning med för-kylning kan relativt enkelt installeras på befintliga mjölkledningar och sätts in strax innan mjölken når kyltanken. En mycket lägre energiförbrukning nås direkt och investeringen har kort återbetalningstid. Beroende på installationskostnad och elpris är återbetalningstiden så kort som 2-3 år och därefter enbart besparing.image002

Relaterade artiklar