ANNONS

Förlängning av nationella stödet till jordbruket i norra Sverige

Regeringen har i går uppdragit åt Jordbruksverket att ta fram förslag till utformning av ansökan till EU-kommissionen om förlängning av det nationella stödet till jordbruket i norra Sverige. I uppdraget ingår att analysera och vid behov föreslå eventuella justeringar av stödet.
Enligt Sveriges anslutningsfördrag till EU har Sverige möjlighet att lämna ett långsiktigt nationellt stöd i syfte att försäkra sig om en fortsatt jordbruksverksamhet i särskilda regioner. I och med att nuvarande beslut från EU-kommissionen gäller till och med 2022 behöver Sverige nu lämna in en ansökan om förlängning av stödet för kommande period 2023‑2027. Nuvarande stöd får uppgå till i genomsnitt högst 423 miljoner kronor per år. Huvuddelen av stödet går till mjölkproduktionen.
– Jordbruksverket har nu fått i uppdrag att ta fram förslag på utformning av det av det nationella stödet till jordbruket, fram till 2027, för i norra Sverige. Viktigt för livsmedelsförsörjningen, flera miljö- och klimatmål och en levande landsbygd i norra Sverige. Hela Sverige ska skörda, mjölka och producera kött till våra tallrikar, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Relaterade artiklar